InnerLife behandlinger

 InnerLife er et terapeutisk konsept utviklet av Shalini Lind og Øivinn Øi ved ArunA-Akademiet der vi arbeider parallelt med kropp, psyke og åndskraft.

Jeg tar i mot mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Du trenger ikke være syk eller ha det veldig dårlig for å komme til en time. Kanskje kjenner du på en tomhet eller at det er noe som mangler i livet ditt. Du kan bære på en drøm som du ikke får realisert. Du kan stå mitt i en stor omveltning i livet som du trenger hjelp til og støtte til å håndtere. Du kan velge å bestille InnerLifeCoaching, InnerLifeMassasje eller InnerLifeTerapi.


INNERLIFECOACH

 Timen vil i hovedsak være knyttet til samtalen. Til å lytte, til refleksjon og ettertanke. Erkjennelser og ny forståelse. Når du kommer vil vi først sitte en liten stund i stillhet. Da får du tid til å kjenne på hvordan du har det i kropp , sjel og sinn. Jeg får tid til å tune meg inn på deg og din energi. Så er tiden der til å dele alt du måtte ha på hjertet. Det er uendelig mye vi mennesker har lært å holde tilbake av oss selv. Av tanker, følelser og emosjoner. Å velge Coaching som innfallsvinkel til ditt liv er å våge den frie tanken. Når de tilbakeholdte tankene og følelsene får slippe ut kan de intuitive tankene få leve. De tankene som visker til deg i det stille. De tankene som oppleves mer som fornemmelser men som du vet hva handler om. Som forteller deg hva som egentlig betyr noe for deg.
Jeg er der og stiller spørsmål. Lytter til det som blir sagt mellom linjene . Er ett speil. Kan støtte deg på veien når endringene som må til for dette nye banker på.
En coachingtime koster kr: 650 og varer i en time. NB! Avtalte timer som avbestilles senere enn to dager før må betales i sin helhet hvis ikke en annen kan ta din plass.INNERLIFEMASSASJE
InnerLifemassasje er en sakte rymisk massasje. Gjennom rytmiske, repeterende og sakte bevegelser får kropp og sjel en mulighet til å falle til ro. InnerLife Massasje handler lite om teknikk men om berøring gjennom omsorg, tilstedeværelse og aksept. Det er først når du slapper og blir avspent du kan kjenne hvordan du "egentlig" har det. Da er det også naturlig at følelsene dukker opp. Vi er oppdratt og lever i en kultur som lærer oss å forholde oss til oss selv og verden rundt oss gjennom intellektet, tanken og forståelsen. InnerLifeMassasjen gir mulighet til å flytte inn din egentlige bolig - din kropp. Å leve med bevisstheten i kroppen er å gradvis kunne akseptere og elske deg selv akkurat slik du er.