Det skapende mennesket - Din feminine intelligens

Fordypningskurs i intuitiv maling og feminin skaperkraft. På InnerLifeSenteret i Oslo

1-3 september, 29 september -1 oktober, 27 - 29 oktober

Dette er ett kurs for deg som elsker å utforske ditt indre såvel som søke å utvikle ditt billedspråk. Det handler ikke om at du må føle eller oppleve at du er flink. Men å lete og få kontakt med skaperkraften inni deg. den ilden som driver deg til å utvikle din stemme og ditt uttrykk. Disse tre helgene skal vi nærme oss vår feminine bevissthet som taler til oss med fornemmelser, følelser, farger og fantasier. Vår feminine bevissthet har i stor grad vært undertrykt de siste par tusen år, men vi lengter etter henne og til den frihet og glede hun gir over å være menneske.
Hver helg fordyper vi oss i ett tema. Temaene bygger på hverandre. Det undervises rundt temaet og maleteknikk og vi bruker meditasjon, pust og bevegelse.
Tema 1-3 september : Det tapte paradis - Da Gud var kvinne
Tema 29 sept.-1 oktober: Villkvinnens frigjøring fra den smertefulle arven
Tema 27-29 oktober: Vi bryter ned murene og åpner portene

Praktisk informasjon:
Pris: 2600,- pr.kurshelg / 7.400,- for alle tre helger.
Du kan melde deg til den første helgen og se om du vil bli med videre. Vi vil dog prioritere deltagere som melder seg til alle tre kurshelger eller melder seg til første kurshelg med tanke på å bli med videre.

Påmelding: Gå inn på InnerLife.no. Her kan du også lese mer om de tre helgene og deres temaer.
Adresse: InnerLifeSenteret i Oslo, Sagveien 28